Adres
Blue Focus
Centrum Fotografii Produktowej
Plac Niepodległości 4
93-029 Łódź